vrouwenverenigingVrouwenvereniging "Draagt elkanders lasten"

 De vereniging vergadert om de twee weken op donderdagavond van 19:45 -21:45 uur.

Het doel van de vereniging is onder meer:

    - samen bezig zijn onder en vanuit Gods Woord

    - de onderlinge(gemeente)band versterken

    - geld inzamelen tbv de zending, evangelisatie, Deputaatschap Bijzondere Noden en onze eigen kerk

Rabobanknummer: NL82RABO0333653068