Het kinderkoor komt op woensdagavond bijeen om te zingen in de kerk van 19:00-19:45.

Het doel van het kinderkoor is de kinderen vanaf 5 jaar leren hun muzikale gaven te ontwikkelen en tot eer van de Heere te gebruiken. Daarnaast wil het koor de kinderen voorbereiden op mogelijke deelname aan andere (gemengde) koren, waaronder bijvoorbeeld gemengd koor "Vox Humana".

Vanaf 5 á 6 jaar mogen de kinderen lid worden van de vereniging.

Rabobank: NL26RABO0126373515