Jeugdvereniging "het Zoeklicht"

Het doel van de vereniging is om met de jongeren uit onze gemeente in het licht van de Bijbel zinvol bezig te zijn.

In principe wordt om de drie weken op een zaterdagavond een verenigingsavond gehouden in één van de zalen.

De avonden beginnen om 19:30 uur.

Deze avonden worden van te voren in het Kerkelijk Nieuws aangekondigd.

Vanaf 11 jaar is een ieder van harte welkom.

Rabobanknummer: NL77RABO0333603397