bijbel

De Bijbelkring bestaat sinds 1992 en wordt de laatste jaren door ruim 20 leden gevolgd.

Ongeveer acht keer per jaar (op dinsdagavond) komt de bijbelkring in één van de vergaderzalen van de kerk bij elkaar om een gedeelte uit de Bijbel te bespreken. We doen dat thematisch. We gebruiken als basis een boek met uitleg en gespreksvragen bij een bepaald Bijbelgedeelte. Zo hebben we de afgelopen jaren gesproken over het leven van Noach, Jona, de wederkomst, Mozes' leven en het Bijbelboek Amos.

De bijeenkomsten beginnen om 20:00 uur en duren tot 22:00 uur. Halverwege is een pauze waarin ruimte is voor ontmoeting. Als er meer dan 14 aanwezigen zijn, wordt de groep in tweeën gesplitst, zodat er voldoende ruimte is voor ieders inbreng. De leiding van de avonden berust bij K.A. Saman en P. Schipaanboord.

Nieuwe leden zijn altijd welkom en mogen gerust een keer komen kennismaken.

Informatie wordt graag gegeven door Paul Schipaanboord via het contactformulier op deze site.

In seizoen 2017-2018 willen we nadenken over de brief van Jakobus. We doen dat aan de hand van het boek ‘Zijt daders des Woords’ van Ds. J.Joppe.

Omdat we in september 2017 25 jaar bestaan, organiseren we een gemeenteavond op dinsdag 5 september waarop we een spreker uitnodigen om voor ons en iedere belangstellende het Bijbelboek Jakobus in te leiden. Nadere gegevens volgen via het Kerkelijk Nieuws.

Daarnaast gaan we met de leden van de Bijbelkring op zaterdag 2 september 2017 een kerkhistorische stadswandeling maken in Dordrecht en willen we aansluitend in onze kerkzaal een gezellige maaaltijd organiseren voor de leden en hun partner.

De data waarop we in het komende seizoen bij elkaar willen komen, zijn: 

Gemeenteavond: 5 september: inleiding op Jakobus en vragenbeantwoording door ds. C. Harinck.

Gewone Bijbelkringavonden:

  1. 10 oktober: h 1-3 uit het boek van ds. Joppe
  2. 14 november: h 4-6
  3. 19 december: h 7-9
  4. 30 januari: h 10-12
  5. 6 maart: h 13-15
  6. 10 april: h 16-18
  7. 15 mei: h 19-21

Voor alle data geldt: Deo Volente!