Kinderopvang

In onze gemeente is er iedere zondag, op biddag, dankdag en kerkelijke gedenkdagen kinderopvang voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar. De doelstelling is de mogelijkheid te bieden om als ouders met het gehele gezin de diensten zoveel mogelijk te kunnen bezoeken.

De opvang is zowel tijdens de diensten waarin een predikant voorgaat alsook bij leesdiensten. Bij leesdienst is de opvang tijdens de ochtenddienst. Wanneer een predikant twee of drie keer preekt is er alleen tijdens de eerste dienst waarin deze voorgaat kinderopvang. Er is maar éénmaal per dag een dienst met kinderopvang.

De kinderopvang vindt plaats in de unit van de naastgelegen basisschool (aan de achterzijde van het schoolplein). Via de achterzijde van de kerk kunt u naar deze unit.

Voor informatie over kinderopvang en de regels om hieraan deel te nemen kunt u contact opnemen met ouderling D.J.de Jonge.