Voor degenen die structureel of tijdelijk niet in de gelegenheid zijn onze kerkdiensten te bezoeken, is er de mogelijkheid om bij de gemeente betrokken te blijven door middel van de kerktelefoon of internet.

Bij langdurige ziekte kan op verzoek tijdelijk een kerktelefoon worden geplaatst. Een verzoek tot het plaatsen van een kerktelefoon kan uitsluitend gedaan worden bij één van de diakenen (zie de knop contact op deze site). Ook storingen, klachten e.d. kunnen aan hem worden doorgegeven.

Als u een computer met internetaansluiting heeft, kunt u de kerkdiensten beluisteren via de knop "meeluisteren".