009Binnen onze gemeente is het mogelijk om gebruik te maken van collectemunten. Iedere eerste woensdag van de maand zijn de bestelde collectemunten op te halen van 19:00 uur tot 19:15 uur.

Er zijn drie waarden collectemunten:

Groene munten van € 0,60

Oranje  munten van € 3,00

Witte    munten van € 6,00

Alle munten zijn te bestellen in zakjes met een waarde van € 60,00.

De groene kunt u dus bestellen per 100, de oranje per 20 en de witte per 10 stuks.

Munten kunnen besteld worden door vooruitbetaling op:

IBAN : NL60RABO0333604091 t.n.v.Gereformeerde Gemeente Rilland.

Bij de toelichting vermeldt u dan aantal en kleur, uw naam en evt. uw telefoonnummer.

Giften aan de kerk vallen onder de ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instellingen), waardoor geldt dat giften aan deze instellingen fiscaal aftrekbaar zijn.

In de ANBI tool van de belastingdienst staat de Ger.Gem. genoteerd als: Groepsbeschikking Gereformeerde Gemeente Woerden