De Gereformeerde Gemeente te Rilland behoort tot de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland en Noord-Amerika). Deze zijn deels voortgekomen uit de Afscheiding van 1834 en deels uit de afscheiding van 1841 (ds. Ledeboer).
In 1907 verenigden zich 14 Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis en 22 Ledeboeriaanse Gemeenten zich tot de Gereformeerde Gemeenten. Ds. G.H. Kersten was een krachtige promotor van deze vereniging. Ook nadien is deze predikant van grote betekenis geweest voor dit kerkverband.

 

In onderstaande overzicht staan een aantal mijlpalen uit de geschiedenis van (met name) ons kerkgebouw.

1834 De Afscheiding. Velen verlaten de Nederlandse Hervormde kerk omdat ze zich niet kunnen vinden in de prediking. Zij vormen Ledeboeriaanse en Kruisgemeenten.
1846 Er worden in Rilland regelmatig diensten belegd door volgelingen van ds. Ledeboer in huizen en boerderijen.
1851 De eerste doopsbediening in Rilland vindt plaats door ds. Ledeboer. Blijkbaar is er al een geordend kerkelijk leven.
1865 Ledeboeriaanse gemeenten houden een vergadering. Er is daar een afgevaardigde uit Rilland aanwezig.
1883 November: De Ledeboeriaanse gemeente van Rilland wordt officieel geïnstitueerd (opgericht), maar vergeet dat te melden aan de landelijke overheid.
1889 De bouw van de basis van het huidige kerkgebouw aan de Zandbaan (huidige Swaanhilstraat) voor de prijs van f 4202,05½.
1907 Een aantal Ledeboeriaanse en Kruisgemeenten verbinden zich in Rotterdam tot de Gereformeerde Gemeenten. Ouderling G. Bras is als afgevaardigde van de gemeente van Rilland aanwezig. Ook Rilland sluit zich aan bij de Gereformeerde Gemeenten.
1909 De kerkenraad geeft kennis van het institueren van de gemeente aan de Kroon en ontvangt erkenning van het Departement van Justitie.
1921 De gemeente gaat voor het eerst een beroep uitbrengen op een predikant.
1926 Er wordt voor het eerst een orgel (harmonium) in gebruik genomen. Tot die tijd was er een voorzanger.
1928 Er wordt een consistorie (kerkenraadskamer) aangebouwd aan de achterzijde van de kerk.
1937 Ds. B. van Neerbos neemt het beroep naar Rilland aan en wordt als predikant bevestigd. Hij gaat wonen in de pastorie van de gemeente aan de Bathseweg 17.
1944 Het kerkgebouw loopt flinke schade op wegens de bevrijding van Zeeland tijdens de slag om de Schelde.
1945 Ds. B. van Neerbos neemt afscheid wegens emeritaat.
1946 De door de oorlog beschadigde ramen worden vervangen door de huidige glas-in-lood ramen.
1951 Er wordt een galerij gebouwd en een nieuw (2e) orgel geplaatst, ditmaal een pijporgel.
1953

Het kerkgebouw loopt veel schade op door de Watersnoodramp. Veel gemeenteleden moeten geëvacueerd worden. Diaken A. Cijsouw verdrinkt tijdens een poging om de mensen in Bath te redden.

1958 De voorzijde van de kerk wordt gerenoveerd.
1960 Vrouwenvereniging ‘Draagt elkanders lasten’ wordt opgericht. Dit is de oudste vereniging die nu nog steeds functioneert.
1962 De kerk ontvangt een nieuw orgel van het Rampenfonds. Dit (3e) orgel wordt nu nog steeds gebruikt.
1965 De huidige kerkbanken worden geplaatst.
1966 De gemeente kiest in 2/3 meerderheid om voor de gezongen psalmen over te gaan van de berijming van Datheen naar die van 1773.
1969 De huidige preekstoel en lezenaar worden geplaatst.
1983 Er wordt een herdenkingsdienst gehouden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de gemeente. In deze dienst gaat Ds. W. Hage voor.
1984 De consistorie wordt uitgebreid tot de huidige grote vergaderzaal.
1987 De liturgieborden worden aangeschaft.
1997 Er wordt een parkeerplaats achter de kerk in gebruik genomen.
1998 Het huidige orgel wordt gerenoveerd en uitgebreid.
2001 De gemeente ontvangt het avondmaalstel van de opgeheven gemeente van Den Haag-Zuid.
2005 De bergruimte aan de voorzijde van de kerk wordt gerenoveerd en aangepast tot een kleine vergaderzaal.
2012 Het interieur van de kerk wordt aangepakt. Er wordt o.a. een siervloer over de houten vloer gelegd.

 

 

 

 

rilland watersnood

1953: Op de luchtfoto hiernaast is het kerkgebouw te zien dat in het water staat. Het gebouw ervoor is de (toen) tweeklassige basisschool, de huidige Zandbaanschool.

 

 

Informatie over ledenaantallen en beroepingswerk door de jaren heen zijn te vinden op http://gergeminfo.nl/nederland/gemeenten/classis-goes/rilland- bath

 

 

Bovenstaande gegevens tot 1987 zijn (deels) ontleend aan het boek ‘Uw wonderen van oudsher’ door P. Geense, z.j. ISBN 90-9006194-0