Preekstoel

preekstoelDe preekstoel is de centrale plaats van de protestantse kerkdienst. Niet omdat de dominee daar staat, maar omdat daar de open Bijbel ligt. Wij geloven dat de Bijbel het eeuwige Woord van God is. God spreekt daardoor Zelf tot ons. De Bijbel ligt open, daaraan zien we dat God ons graag wil bereiken met Zijn Woord. Hij wil ons behoud en wijst ons door Zijn Woord de weg naar het eeuwige leven.

 

Doopvont

doopvontAls er in onze gemeente mensen worden gedoopt, wordt er water in het zilveren bekken gedaan. Dat water wordt door de dominee gesprenkeld op het voorhoofd van degene die gedoopt wordt. De dominee zegt daarbij: ‘Ik doop u in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, amen.’ Dat water is een symbool van het bloed van onze Heere Jezus Christus. Het water wijst op ‘schoonmaken’. Water spoelt de vuilheid van ons lichaam weg en zo moeten én kunnen wij gereinigd worden van alle zonden door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon.

 

Katheder

Dkathederit wordt ook wel de lessenaar genoemd. Aan het begin van de kerkdienst staat hierachter de ‘ouderling van dienst’. Hij leest het Bijbelgedeelte voor waarover de preek van de dominee zal gaan. Ook leest hij (’s morgens) de Tien Geboden of (’s middags) de Geloofsbelijdenis voor.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Knielbank

knielbankDe knielbank wordt in de protestantse kerkdienst niet zoveel gebruikt. De meeste keren wordt hij gebruikt als er een trouwdienst is. Als het bruidspaar voor God aan elkaar trouw en liefde heeft beloofd, knielen ze samen op deze knielbank en wordt er vóór en mét hen gebeden.

Deze bank wordt ook gebruikt als iemand voor de eerste keer in zijn leven als dominee wordt bevestigd, maar dat is in deze gemeente nog nooit gebeurd.

Liturgieborden

liturgiebordOp deze borden zet de koster de psalmen die gezongen zullen worden en het Bijbelgedeelte wat gelezen zal worden. Zo kan de kerkganger vóór de dienst begint alvast wat opzoeken en mediteren over wat er straks gaat komen. Ook voor kinderen is het liturgiebord makkelijk, ze hoeven al die nummers niet te onthouden, maar ze kunnen elke keer even kijken wat er aan de beurt is.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kerkenraadsbanken

kerkenraadsbankIn de Bijbel komen drie soorten ambtsdragers voor: profeten, priesters en koningen. Deze drie ambten zien we ook terug in onze kerk. De dominee op de preekstoel lijkt op de profeet; hij onderwijst de gemeente. Links van de preekstoel zitten de ouderlingen; zij lijken op de koning, want zij hebben de leiding over de gemeente. Rechts van de preekstoel zitten de diakenen; zij lijken op de priester die met bewogenheid zorgt voor de armen.

Orgel

orgelIn onze gemeente wordt één instrument gebruikt: het orgel. Het wordt wel de koning van de instrumenten genoemd. Het bestaat eigenlijk uit een heleboel verschillende instrumenten (pijpen) die elk een eigen klank hebben. Zo kan een kerkorgel verdrietig klinken als dat gepast is, maar ook juichen bij blijde gebeurtenissen. De hele gemeente zingt mee, zodat alle stemmen samen God loven en prijzen.

                                                                                                                                                                                                                                                         Collectezakken / -bussen

collectezakDe diakenen van de gemeente collecteren bij elke kerkdienst. Zij halen daarmee geld op om dat te verdelen onder mensen binnen en buiten de gemeente die hulp nodig hebben.

Natuurlijk moet ook het kerkgebouw onderhouden worden en moeten bijv. energiekosten worden betaald. Ook daarvoor wordt gecollecteerd. De gemeenteleden geven zo hun liefdegaven aan de HEERE God als dank voor wat ze zelf van Hem gekregen hebben.