De kerkenraad is door de gemeente gekozen om toezicht te houden op de gemeente (Handelingen 14:23) en de prediking te toetsen aan de Bijbel. Daarnaast co├Ârdineert zij de activiteiten in de gemeente en zoekt zij naar middelen om hulpbehoevenden bij te staan (diakenen).

De kerkenraad bestaat uit:

Predikant:

Vacature

Ouderlingen:

P. van Wijhe (voorzitter)

A. Aarnoudse (scriba)

D.J. de Jonge

G.J.van de Vreede

Diakenen:

H. de Leeuw (penningmeester kerk)

M. Weststrate (penningmeester diaconie)