Zendingscommissie

Het doel van de zendingscommissie is onder meer:

  - Bezinning op de zendingsopdracht van de kerk en het medeleven met het zendingswerk te bevorderen en gestalte te geven.

  - Het inzamelen c.q. het verkrijgen van geldelijke middelen ten behoeve van de Stichting Zending van de Gereformeerde Gemeenten.

 Banknummer: NL82RABO0333633571

logozgg